หมอดังชี้ 4 ปีนักษัตร ปี 63 การงานรุ่งแต่ให้ระวังเพื่อนร่วมงารไว้ให้ดี

หมอดังชี้ 4 ปีนักษัตร ปี 63 การงานรุ่งแต่ให้ระวังเพื่อนร่วมงารไว้ให้ดี

4 ปีนักษัตร เป็นคนเก่งมีความสามารถดี แต่คนมักมองไม่เห็นคุณค่า ต่อไปจะได้เป็นหัวหน้าหรือเจ้าของกิจการ ชีวิตเป็นที่พึ่งให้คน

อื่นตลอดชีวิต แต่พึ่งคนอื่นไม่ได้ ช่วงนี้ให้s ะวั งปัญหาการขั ด แ ย้ งกับพี่น้องเพื่อนฝูง สาเหตุเพราะเ รื่ อ งเงิน เ รื่ อ งผลประโยชน์

การงานมีโอกาสขยับขย ายในช่วงเม.ย.2563 ไปแล้ว แต่ต้องเจอคนปากอย่างใจอย่าง แต่จะแพ้ภัยเราไปเอง

สำหรับ 4 ปีนักษัตร ประกอบด้วย ปีชวด ปีเถาะ ปีมะเมีย ปีระกา โดย 4 ปีนักษัตรนี้เป็นคนเก่งมีความสามารถดี แต่คนมักมองไม่เห็นคุณค่า ต่อไปจะได้เป็นหัวหน้าหรือเจ้าของกิจการ ชีวิตเป็นที่พึ่งให้คนอื่นตลอดชีวิต แต่พึ่งคนอื่นไม่ได้ ช่วงนี้ให้s ะวั งปัญหาการขั ด แ

ย้ งกับพี่น้องเพื่อนฝูง สาเหตุเพราะเ รื่ อ งเงิน เ รื่ อ งผลประโยชน์ การงานมีโอกาสขยับขย ายในช่วงเม.ย.2563 ไปแล้ว แต่ต้องเจอคนปากอย่างใจอย่าง แต่จะแพ้ภัยเราไปเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.