เตรียมตัวຣ ว ຢ 3 วันเกิດนี้จะได้โช คลาภแบบไม่รู้ตัว

เตรียมตัวຣ ว ຢ 3 วันเกิດนี้ ตามคำทำนาย“๑วงคนที่เกิດวันเหล่านี้จะได้โชคลาภแบบไม่รู้ตัว”

1 วันจันทร์

แนะนำว่าให้ท่าน สวดคาถาเงินล้านเยอะ อ ย่ า งน้อยวันละ 9 จบ รวมถึงคาถามหาจักรพรรดิ์ ใส่บาตรพระหรือทำบุญค่าน้ำค่าไฟ จะได้มีโชคไม่ข า ดสาย งวด 1 กุมภา 2563 ๑วงได้จับเงินล้านจากสลากแ น่นอน แ ช ร์ให้เ พื่ อ นของท่านได้เห็นเพื่อเพิ่มบุ ญ กุ ศลให้แก่ ตัวท่านเอง

2 วันศุกร์

แนะนำว่าให้ท่าน สวดคาถาเงินล้าน คาถาพญายม ทำบุญถวายดอกไม้หรือของสวยงาม จะทำให้โชคลาภไหลมาไม่ข า ดสาย .งวด 1 กุมภาพันธ์ 2563 ๑วงได้จับเงินล้านจากสล ากแ น่นอนแ ช ร์ให้เ พื่ อ นของท่านได้เห็นเพื่อเพิ่มบุ ญ กุ ศลให้แก่ ตัวท่านเอง

3 วันอาทิตย์

แนะนำว่าให้ท่าน สวดคาถาเงินล้าน เน้นทำสมาธิจิตในขณะสวดมนต์ ยิ่งทำสมาธิมากยิ่งได้ผลมาก รวมถึงทำบุญค่าไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่าง จะเป็นสิริมงคลมาก งวด 1 กุมภา 2563 ๑วงได้จับเงินล้านจากสลากแ น่นอน แ ช ร์ให้เ พื่ อ นของท่านได้เห็นเพื่อเพิ่มบุ ญ กุ ศลให้แก่ ตัวท่านเอง

ย้ำอีกทีว่า เมื่อมีโชคแล้วให้ทำบุญกันอ ย่ า งต่อเ นื่ อ งด้วยนะครับ ทำบุญให้พ่อให้แม่ ทำบุญตามกำลัง เพื่อจะได้ช่วยต่อโชคต่อลาภได้อ ย่ า งแ น่น อ น

Leave a Reply

Your email address will not be published.